top of page

Öppet expansionskärl i MD-Polyeten med tryckhållningssystem för slutna eller öppna kyl- och värmesystem.

• Kärlet är tillverkat i MD-Polyeten och är garanterat rostfritt.
• Pic-processor baserad styrautomatik med display.
• Larm för lågt- resp. högttryck i värme- eller kylsystemet samt för låg nivå i kärlet.
• Monterad säkerhetsventil ansl. 25 som mynnar i kärlet.

 

Funktionsbeskrivning
• När systemtemperaturen/trycket sjunker startar tryckhållningspumpen och är i drift tills inställt drifttryck uppnåtts.
• Om systemtrycket överstiger inställt värde öppnar en magnetventil och utjämnar till önskat drifttryck.
• Drifttrycket kan enkelt justeras.
• Expansionskärlets tryckledning DN 25, skall anslutas till kyl-/värmesystemets returledning på pumpens sugsida.

MD-Polyeten

Katalogblad MD-Polyeten

Programtext MD-Polyeten

bottom of page