top of page
Blandningskärl för värme- och kylanläggningar

• Kärlet är försett med pump, samt erforderlig armatur för blandning och påfyllning av brinevätska.
• Behållaren är tillverkad i MD-Polyeten och volymgraderad för att förenkla uppmätning och korrekt brineblandning.
• Utrustningen kan användas till alla brinevätskor som inte är brandfarliga.
• Efter påfyllning av systemet används kärlet till lagring av brinevätska.

Blandningskärl

Programtext Blandningskärl

Katalogblad Blandningskärl

bottom of page