top of page

Öppet expansionskärl i stål med tryckhållningssystem för slutna eller öppna kyl- och värmesystem.

• Kärlet är pulverlackerat med polyesterfärg med mycket god korrosionsbeständighet.
• PLC-automatiken med display är fabriksinställd efter kundens önskemål, omprogrammering är lätt att göra
på plats om förutsättningarna ändras.
• Potentialfri larmkontakt för lågt tryck i värme-/kylsystemet samt för låg nivå i kärlet.
• Monterad säkerhetsventil ansl. 25 som mynnar i kärlet.

Funktionsbeskrivning
• När systemtemperaturen/trycket sjunker startar tryckhållningspumpen och är i drift tills inställt drifttryck uppnåtts.
• Om systemtrycket överstiger inställt värde öppnar en magnetventil och utjämnar till önskat drifttryck.
• Drifttrycket kan enkelt justeras.
• Expansionskärlets tryckledning DN 25, skall anslutas till kyl-/värmesystemets returledning
på pumpens sugsida.

Stålplåt

Katalogblad Stålplåt

Programtext Stålplåt

bottom of page